سفارش تبلیغ
صبا
دانش، زندگیِ دلهاست و روشنایی دیدگان از نابینایی و توانایی پیکرها ازناتوانی . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
دوشنبه 87 آذر 18 , ساعت 8:0 عصر

  

شما امروز غنی تر از دیروزید،
اگر به کسی صمیمانه مهر ورزیده باشید.
اگر غم دردمندی قلبتان را فشرده و در خلوت گریسته باشید.
اگر خطای دوستی را نادیده گرفته باشید.
اگر به گناه خویش اعتراف کرده باشید.

شما امروز غنی تر از دیروزید.
اگر با یک شاخه گلی دلی را شاد کرده باشید.
اگر قطره ی اشکی را از گونه ای سترده باشد.
اگر سنگی را از پیش پای عابران دور کرده باشید.

شما امروز قوی تر از دیروزید
اگر بسیار خندیده باشید
اگر دست دوستی را که به سویتان دراز شده صمیمانه فشرده باشید
اگر با دیدن زیبایی های طبیعت پی به قدرت پروردگار برده باشید.

شما امروز غنی تر از دیروزید
اگر بدی را با خوبی پاسخ گفته باشید
اگر برای به دست آوردن صفات بهتر کوشیده باشید

شما غنی تر از دیروزید
اگر خواهش آشنایی را برآورده باشید

و شما امروز به راستی غنی هستید
غنی تر از همه افراد جهان
و شما امروز روحی دارید بزرگ به عظمت آسمان و دریا و قلبی دارید پرمهر و روشن چون آفتاب گرم بهاران و اشکی دارید به صفای شبنم و لطافت گلهای سرخ و درونی دارید بپاکی برف و زیبایی دمیدن شفق در صبح و شما امروز براستی غنی هستید.

؟لیست کل یادداشت های این وبلاگ