سفارش تبلیغ
صبا
آیا آزاده‏اى نیست که این خرده طعام مانده در کام دنیا را بیفکند و براى آنان که در خورش هستند نهد ؟ . جانهاى شما را بهایى نیست جز بهشت جاودان پس مفروشیدش جز بدان . [نهج البلاغه]
 
سه شنبه 86 خرداد 1 , ساعت 10:59 عصر

آنا سیتینزا"  تعریف می کند که پسر کوچکش- با کنجکاوی کسی که واژه جدیدی را می شنود؛ اما هنوز معنای آن را نمی فهمد- از او پرسید:

-مامان؛ پیری یعنی چه؟

آنا پیش از اینکه پاسخ بدهد؛ در کمتر از یک ثانیه به گذشته سفر کرد و لحظات مبارزه؛ دشواریها و نومیدی های خودش را به یاد آورد و تمام بار پیری و مسئولیت را بر شانه هایش احساس کرد. چشم هایش را به سوی پسرش برگرداند که خندان؛ منتظرپاسخی بود.

آنا گفت: پسرم به صورت من نگاه کن این پیری است. وپسر چروک های آن صورت و اندوه آن چشم ها را تماشا کرد. چه باعث شد که پسرک با تعجب نگاه نکند و پس از چند لحظه جواب بدهد: مامان! پیری چقدر قشنگ است؟

منبع:دومین کتابلیست کل یادداشت های این وبلاگ